معجزه

تو پای به راه در نِه و هیچ مپرس . . .

معجزه

تو پای به راه در نِه و هیچ مپرس . . .

معجزه

دنبال معجزه ای ؟!

همیشه دنبال یه اتفاق خاص یا یک معجزه بودم ، اما نبود نیست ....
باید بلند شی باید مثل هزار باری که زمین خوردی و نتونستی دوباره بلند شی
همین الان شروع کن
الان
اینجا
این لحظه
این ثانیه . . .

تو پای به راه در نه و هیچ مپرس
خود راه بگویدت که چون باید رفت

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین مطالب
پیوندهای روزانه