معجزه

تو پای به راه در نِه و هیچ مپرس . . .

معجزه

تو پای به راه در نِه و هیچ مپرس . . .

معجزه

دنبال معجزه ای ؟!

همیشه دنبال یه اتفاق خاص یا یک معجزه بودم ، اما نبود نیست ....
باید بلند شی باید مثل هزار باری که زمین خوردی و نتونستی دوباره بلند شی
همین الان شروع کن
الان
اینجا
این لحظه
این ثانیه . . .

تو پای به راه در نه و هیچ مپرس
خود راه بگویدت که چون باید رفت

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین مطالب
پیوندهای روزانه

ای مرد رونده مــــرد بـــیچاره مبـاش 

                  از خـویش مشو برون و آواره مباش

در باطن خویش کن سفر چون مردان  

                   اهـــل نظری، تو اهل نظــاره مبـاش

گر مردرهی راه نهــــــان بایـــد رفت

                    صـد بادیه را به یک زمان باید رفت

گر می خواهی که راهت انجــــام دهد 

                  منزل همــه در درون جـان باید رفت

گر مردرهی میان خـون بــایــــد رفت

                  از پــای فتــاده ســرنـگون بایـد رفت

تو پـای به راه درنــه و هیـــچ مـپرس   

                 خـود راه بگویدت که چـون باید رفت

مژده میرزایی
۰۱ تیر ۹۶ ، ۲۳:۳۳ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰ نظر